Föranmälan till Musköloppet 2023 är stängd.

Startavgiften ska vara betald senast 1 juli 2023 för att föranmälan ska vara giltig.

Efteranmälan

Du kan fortfarande efteranmäla dig vid start- och målområdet vid Muskö Hembygdsgård senast en timme före ditt lopps start.

Startavgifter, efteranmälan:

  • Klass 1-6: 250:-
  • Klass 7-14: 200:-
  • Stafett: 150:-/lag – ingen föranmälan – anmälan görs vid målområdet på loppdagen.
  • Knattar, 4-6 år GRATIS! Anmälan görs vid målområdet på loppdagen.

Vid frågor eller problem: Kontakta oss på info@muskoloppet.se