5 & 10 km = svart markering

2,5 km = röd markering

1,5 km = blå markering

Stafett = lila markering

Klicka på ikonen i övre vänstra hörnet för att välja bana.

Start- och målområdet bredvid vårt klubbhus, utegym och hockeyrink. vid Muskö Hembygdsgård,

Banorna är lite ändrade i år – bilden visar den ungefärliga sträckningen.

Banornas underlag:

5 & 10 km:

ca 60% asfalt, 30% grus, 10% terräng.

2,5 km:

ca 90% asfalt.

Banornas längd är cirkalängder:

Det kommer som vanligt finnas mat och dryck vid start- och målområdet.

Banprofil Musköloppet 5 km (10 km = 2 varv)