Tävlingssregler för löpare

Omstart

Tävlingsledningen har mandat att starta om fältet. Vid omstart påbörjas ny tidregistering. Tävlanden som inte omstartar diskvalificeras.

Mållinje

Skall passeras för erhålla sluttid/placering, det räcker inte med att nå mållinje.

Vätskelangning

Egen vätskelangning är tillåtet utöver Musköloppets ordinarie vätskekontroller.

Barnvagnar

Får inte tas med i löpspåret pga skaderisk för medtävlanden. Gäller även i knattelopp.

Bansträckning

Det åligger tävlanden att innan och under lopp vara medveten om banas sträckning. Om tävlanden inte följer banans sträckning riskeras löparen att diskvalificeras efter beslut av tävlingsledning.

Draghjälp

Det är inte tillåtet att ha draghjälp från icke tävlande, eftersom dessa deltager utom tävlan. Draghjälp från medtävlanden godkänns.

Stavgångare, crosscyklar m m, annat förflyttningssätt än traditionell löpning

Får ej deltaga och kommer visas av banan.

Bryter loppet

Om tävlanden självmant bryter lopp, registreras inte sluttid/placering.